Module quang

Module quang duplex SM 10/100

Module quang duplex SM 10/100 sử dụng để chuyển tín hiệu quang sang điện, kết nối các Switch quang, thiết bị viễn thông khác. Được dùng cho cáp singlemode với tốc độ 10/100 Mb, khoảng cách từ 2, 10, 20, 40, 60 km

đối tác - khách hàng

Chat online mua hàng trực tuyến