Hộp phối quang ODF

Hộp phối quang indoor Rack 24Fo

Hộp phối quang indoor Rack 24Fo

Kết quả hình ảnh cho odf 24 core SC

Giá phối quang ODF được dùng hàn trực tiếp nối cáp quang với nhau, phân chia cáp bằng cách chuyển đổi giữa các đầu nối, điểm dự trữ cáp quang tại điểm phân bố ngoài trời

 

đối tác - khách hàng

Chat online mua hàng trực tuyến